Puhevammaisten tulkkipalvelut

Edistää puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi ja ymmärretyksi kaikissa tilanteissa ja voi osallistua sekä olla kanssa käymisessä toisten ihmisten kanssa.

Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta.

Tulkkauspalvelua voi käyttää

- työssä käymiseen

- opiskeluun perusopintojen jälkeen

- asiointiin

- yhteiskunnalliseen osallistumiseen

- harrastamiseen tai virkistykseen

Hae Kelasta oikeutta puhevammaisten tulkkipalveluun. Puhevammaisella asiakkaalla on oikeus saada tulkkipalvelua 180 tuntia vuodessa. Lisätunteja voi tarvittaessa hakea Kelasta.

Tulkkipalvelu on asiakkaalle ilmaista.

kela.fi/vammaisten -tulkkauspalvelu-pikaopas